Tin đào tạo
11:32 | 22/01/2015
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  

 

Năm 1986: Trường CNKT Lắp máy Long Thành được thành lập theo quyết định số 264/BXD-TCCB ngày 07.04.1986 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng, trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy.

 

Năm 1991: Trường được đổi tên là Trường CNKT Lắp máy số 2, thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Lắp máy . (LILAMA), Bộ Xây dựng.

 

Năm 2004: Trường được chuyển thành Trường Kỹ thuật và Công nghệ LILAMA 2, thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Bộ Xây dựng.

 

Ngày 06.12.2004: Trở thành thành viên chính thức City & Guilds, Hội đồng nghề Vương Quốc Anh.

 

Năm 2005: Khai giảng khóa 1 liên kết đào tạo kỹ sư.

 

Tháng 1/2006 cấp chứng chỉ Quốc tế City & Guilds đầu tiên cho 45 học sinh tốt nghiệp nghề điện và chế tạo.

 

Tháng 1/2007 được Bộ LĐTBXH nâng cấp thành Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2.

 

Tháng 2/2008 được công nhận là thành viên của Hiệp Hội Hàn Hoa Kỳ (AWS: American Welding Society). 

 

Tháng 11/2008 được City & Guilds cho phép thành lập Trung tâm đào tạo và cấp chứng chỉ Sư phạm nghề Quốc tế  đầu tiên tại Việt Nam. 

 

Tháng 1/2009 được công nhận là Trung tâm đào tạo đánh giá và cấp chứng chỉ (ATF) Accredited Testing Facility của Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ AWS.

 

Tháng 5/2009 tổ chức khóa Sư phạm nghề tiếp cận trình độ Quốc tế đầu tiên ở Việt Nam theo Quyết định số 71/QĐ-TCDN ngày 31/03/2009 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dạy nghề.

 

Tháng 4/2010 liên kết với Trường ĐHBK Hà Nội khai giảng khóa I đào tạo thạc sỹ kỹ thuật.

 

Tháng 12/2010 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1057/QĐ-BXD ngày 03/12/2010 chuyển Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Tập đoàn Công Công nghiệp Xây dựng Việt Nam trở thành Trường Cao đẳng Công lập trực thuộc Bộ Xây dựng.