Tin đào tạo
THÔNG BÁO NỘP BẰNG TÔT NGHIỆP THPT K06 & QT K01
07:58 | 10/11/2015
THÔNG BÁO NỘP BẰNG TÔT NGHIỆP THPT K06 & QT K01
THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ CÁC SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGHỀ K06 VÀ CAO ĐẲNG NGHỀ NÂNG CAO QUỐC TẾ K01 NỘP BẰNG TÔT NGHIỆP PTTH BẢN CÔNG CHỨNG VỀ PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LILAMA2 TRƯỚC NGÀY 15/11/2015. NHỮNG AI NỘP TRỄ SẼ KHÔNG ĐƯỢC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG VÀO ĐỢT PHÁT BẰNG NGÀY 20/11/2015.
TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.