Tin đào tạo
Thông tin tuyển sinh dài hạn LILAMA2
02:35 | 23/01/2015
Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 liên kết với trường Cao đẳng City of Sundeland là một trong những trường Cao đẳng hàng đầu Anh Quốc đào tạo trong lĩnh vực Kỹ thuật, tuyển sinh hệ Cao đẳng (Diploma) khóa 1 năm học 2010 – 2011, học tại LILAMA 2, bằng do Sunderland cấp, có giá trị Quốc tế, cụ thể như sau:

Công tác tuyển sinh / Tuyển sinh dài hạn


» Thông báo tuyển sinh năm học 2014 - 2015

Tuyển sinh Cao đẳng nghề Nâng cao Quốc tế Khóa 3 và Cao đẳng nghề Khóa 8 năm học 2014-2015
» Xem chi tiết...

» THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2013 -2014 CAO ĐẲNG NGHỀ, TRUNG CẤP NGHỀ

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 xin thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề nâng cao quốc tế thí điểm khóa 2, Cao đẳng nghề khóa 07, Trung cấp nghề khóa 27 năm học 2013 – 2014 như sau:
» Xem chi tiết...

» THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG NGHỀ NÂNG CAO QUỐC TẾ THÍ ĐIỂM ĐẦU TIÊN Ở VIỆT NAM NĂM HỌC 2012-2013

Căn cứ vào Quyết định số: 760/QĐ-LĐTBXH ngày 19.6.2012 về việc phê duyệt chủ trương thí điểm tổ chức đào tạo cao đẳng nghề theo chương trình cao đẳng nghề nâng cao đạt chuẩn quốc tế tại Trường Cao đẳng nghề LILAMA2; Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 xin thông báo tuyển sinh Cao đẳng nghề nâng cao đạt chuẩn Quốc tế như sau.
» Xem chi tiết...

» THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ BỔ TÚC VĂN HÓA KẾT HỢP TRUNG CẤP NGHỀ

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 xin thông báo tuyển sinh hệ Bổ túc văn hóa kết hợp Trung cấp nghề năm học 2012 – 2013 như sau:
» Xem chi tiết...

» THÔNG BÁO TUYỂN SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC PHÍ 100%

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THEO QUYẾT ĐỊNH 1956/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐƯỢC HỖ TRỢ HỌC PHÍ 100%
» Xem chi tiết...

» THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG QUỐC TẾ (DU HỌC TẠI CHỖ)

Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 liên kết với trường Cao đẳng City of Sundeland là một trong những trường Cao đẳng hàng đầu Anh Quốc đào tạo trong lĩnh vực Kỹ thuật, tuyển sinh hệ Cao đẳng (Diploma) khóa 1 năm học 2010 – 2011, học tại LILAMA 2, bằng do Sunderland cấp, có giá trị Quốc tế, cụ thể như sau:
» Xem chi tiết...

<1>