Tin đào tạo
TUYỂN SINH THI LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1
08:20 | 10/11/2015
TUYỂN SINH THI LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1
TUYỂN SINH THI LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1
Trường cao đẳng nghề lilama2 thông báo tuyển sinh thi lái xe mô tô hạng A1 tháng 11/2015.
- Hạn nộp hồ sơ từ 01/11/2015/ đến 20/11/2015.
- Hồ sơ gồm: 1 CMND phô tô, 2 hình 3 x 4.
- Lệ phí thi: 395.000đ, lệ phí khám sức khoẻ: 140.000 đ
- Lịch học và thi: Khám sức khoẻ 21/11/2015
   Học lý thuyết 22/11/2015
   Thi ngày 28/11/2015
   Bằng được cấp vào 2 tuần sau khi thi.